Napisane przez: Rzymianka | 2016/04/12

Jakiego rządu potrzebujemy?

Czy ludzie doczekają się kiedyś dobrego rządu? Takiego, który upora się z podstawowymi problemami nurtującymi nas i naszą planetę?

Tak, jest taka nadzieja.

Zadbał o to sam Stwórca, który poczynił pewne kroki tuż po tym jak nasi przodkowie – pierwsi ludzie Adam i Ewa – wymówili mu posłuszeństwo, skazując tym samym przyszłe pokolenia na życie pod rządami człowieczymi …

Bożym zamierzeniem od początku było, aby jego stworzenia żyły wiecznie, szczęśliwie, ciesząc się wolnością na rajskiej ziemi, przestrzegając PRAWA BOŻEGO.

I to zamierzenie się nie zmieniło.

Jego realizacja została jedynie przesunięta w czasie, bo Bóg w swej mądrości i miłości pozwolił pokazać swoim stworzeniom przez jakiś czas, jak będą się sami rządzić w tym skrawku wszechświata według własnych zasad.

Wspomina o tym Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich 14:15,16

„…a oznajmiamy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych próżnych rzeczy do żywego Boga,  który uczynił niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest.  Za minionych pokoleń pozwalał on wszystkim narodom, by chodziły własnymi drogami, choć przecież nie pozostał bez świadectwa, gdyż czynił dobro,  dając wam deszcze z nieba oraz pory urodzajne, napełniając wasze serca pokarmem i weselem”

Ponad 6 tysięcy udokumentowanych lat „szarogęsienia” się homo sapiens na planecie zwanej Ziemia nie przyniosło żadnych trwałych rezultatów w postaci pokojowych rządów, dobrobytu czy sprawiedliwości. Historia człowieka to odwieczna walka o władzę i naznaczona chciwością grabież dobór naturalnych.

Ale jest nadzieja na rząd, który będzie błogosławieństwem dla całej ludzkości. Przyniesie pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt. O tym rządzie mówi Biblia i wskazuje nawet, kto stanie na jego czele…

Obejrzyj to krótkie video i podziel się swoją opinią….

Aby dowiedzieć się więcej zajrzyj tutaj Czym jest Królestwo Boże?

Reklamy
Napisane przez: Rzymianka | 2016/04/06

Czy naprawdę wiesz, o co się modlisz do Boga?

O co się modlisz do Boga?

Modlitwa „Ojcze nasz…” zwana Modlitwą Pańską  została zapisana w Ewangelii Mateusza 6:9-13 i jest  Modlitwą Wzorcową chrześcijan.

Jezus  powiedział wówczas do zgromadzonych tłumów znamienne słowa :  „A modląc się, nie powtarzajcie wciąż tego samego jak ludzie z narodów, gdyż oni mniemają, że zostaną wysłuchani dzięki używaniu wielu słów.” Mat. 6:7

Bóg nie wymaga od nas mechanicznego powtarzania słów, których wyuczyliśmy się na pamięć.

Czy zastanawiałeś się kiedyś na tym – Jaka głębsza treść kryje się w Modlitwie „Ojcze nasz…”? Obejrzyj to krótkie wideo…

Napisane przez: Rzymianka | 2016/04/05

Uprowadzenie narodu żydowskiego do niewoli babilońskiej

Król Ezechiasz panował w Judzie w latach 745 – 717 p.n.e , tak więc na przeszło 100 lat przed zburzeniem świątyni w Jerozolimie i uprowadzeniem Izraelitów do Babilonu, prorok Izajasz przepowiedział, co się wydarzy w niedalekiej przyszłości:

A Izajasz powiedział do Ezechiasza: „Słuchaj słowa Jehowy Zastępów: ‚Oto nadchodzą dni, gdy wszystko, co jest w twoim domu i co twoi praojcowie nagromadzili po dziś dzień, będzie zaniesione do Babilonu’. ‚Nic nie pozostanie’rzekł Jehowa. A spośród twoich synów, którzy z ciebie wyjdą i których zrodzisz, niektórzy będą zabrani i zostaną dworzanami w pałacu króla Babilonu’ ”. Izajasza 39: 5-7 Czytaj dalej…

Napisane przez: Rzymianka | 2016/04/05

Imię Boże w literaturze i sztuce

 

Napisane przez: Rzymianka | 2016/04/04

Balaam i gadająca oślica…

…Czyli historia biblijna, która budzi wiele kontrowersji zarówno wśród wierzących jak i ateistów

Mówi się, że nie ma lepszego świadectwa wiarygodności aniżeli potwierdzenie jakiegoś wydarzenia przez wrogów. I co się okazało w kwestii relacji biblijnej o proroku Balaamie?

Wykładowca nauki talmudycznej w Rocland County New York, autor książek, czasopism i artykułów prasowych na temat żydowskiej historii, archeologii, religii i nauk społecznych opisuje wyniki wykopalisk prowadzonych w Tel Deir Alla.

Otóż ekspedycja kierowana przez prof.  Henk J. Franken z Uniwersytetu w Leiden w marcu 1967 odkryła w ruinach Tel Deir Alla budynek administracyjny Ammawitów, wrogów Izraela. Budynek ten był pokryty gipsem, który częściowo poodpadał i zaśmiecał podłogi. Jednak ktoś zauważył, że fragmenty tynku pokrywały napisy. Znalezienie pisma jest dla archeologów niemniej ekscytujące niż znalezienie srebra i złota! Zabrano się, więc z wielką pieczołowitością do składania kawałków tego zapisanego tynku, by dowiedzieć się, co Ammawici mieli do powiedzenia? Okazało się, że ze stosów fragmentów, które dopasowywano do siebie jak puzzle udało się ułożyć spójny tekst opisujący proroctwo Balaama. Historia spisana przez wrogów Izraelitów odzwierciedla tę, którą możemy przeczytać w naszych Bibliach. Czytaj dalej…

Napisane przez: Rzymianka | 2013/10/08

„Dni stwarzania” – czy trwały literalne 24 godziny?

Chociaż niektórzy powołując się na Księgę Rodzaju twierdzą, że wszechświat wraz z życiem na ziemi zostały stworzone w ciągu tygodnia, to jednak Biblia niczego takiego nie uczy. Już nawet w samej Księdze Rodzaju mamy przesłanki, by nie traktować  zwrotu „dzień stwarzania” jako okresu 24 godzinnego, gdyż wszystkie „sześć dni” stwarzania zostały określone „dniem” (okresem czasu), w którym Bóg uczynił niebo i ziemię.

„Oto dzieje niebios i ziemi w czasie ich stwarzania, w dniu, w którym Jehowa Bóg uczynił ziemię i niebo.” Księga Rodzaju 2:4

Czy Adam umarł w tym samym, literalnym dniu, w którym zlekceważył prawo Boga i zjadł owoc z drzewa poznania dobra i zła?

I Jehowa Bóg wziął człowieka, i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i o niego dbał. I Jehowa Bóg dał też człowiekowi taki nakaz: „Z każdego drzewa ogrodu możesz jeść do syta. Ale co do drzewa poznania dobra i złaz niego nie wolno ci jeść, bo w dniu, w którym z niego zjesz, z całą pewnością umrzesz”. Księga Rodzaju 2:15-17

Jak podaje Księga Rodzaju 5:5 Adam żył 930 lat:

Tak więc wszystkich dni, które przeżył Adam, było ogółem dziewięćset trzydzieści lat; i umarł.”

Zwróćmy uwagę na zwrot „wszystkich dni, które przeżył Adam…” i nie pomijajmy faktu, że Księga Rodzaju została spisana po hebrajsku, a w tym języku wyraz „dzień” oznacza po prostu jakiś okres czasu. Może to być nieokreślony czas, jak w przypadku „dnia, w którym Bóg uczynił ziemię i niebo” jak i również określony czas, np. tysiąc lat:

 „Ale niech ten jeden fakt nie uchodzi waszej uwagi, umiłowani, że u Jehowy jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat — jak jeden dzień.” 2 Piotra 3:8 Czytaj dalej…

Napisane przez: Rzymianka | 2013/09/29

Imię Boga JHWH

Ludzie nie znają imienia Boga. Często nawet używają imienia Jehowa w sposób obraźliwy. Nic dziwnego, skoro zostało ono wyrugowane z większości przekładów biblijnych w Starym Testamencie a w Nowym Testamencie, w Objawieniu zachowało się jedynie w formie Alleluja, – co oznacza „wychwalajcie Jahwe”.  W przekładzie Nowego Świata przywrócono Imieniu Boga należne miejsce w Starym i Nowym Testamencie. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz tutaj  http://pl.wikipedia.org/wiki/JHWH

W Liście do Rzymian 10: 13 czytamy, że „każdy, kto wzywa imienia Jehowy będzie wybawiony”( NW) .  Inne przekłady, które usunęły z większości ksiąg Imię Boże podają, np. „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”(BT) .

I dalej, „ Ale jak będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli?. A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez głoszącego? A jak będą głosić, jeśliby nie zostali posłani?” List do Rzymian 10: 14-15

No właśnie, jak ludzie mają wzywać imienia Boga skoro tego imienia nie znają?

Kiedy kogoś poznajemy, zazwyczaj chcemy wiedzieć jak ten ktoś ma na imię. Następnie zwracamy się do tej osoby używając jej imienia.

Co oznacza imię Boga? Imię Jehowa to forma niedokonana hebrajskiego czasownika hawáh – „stawać się”, która oznacza „On powoduje, że się staje”.

Imię Boże jest często przedstawiane w postaci tetragramu JHVH, JHWH lub też przy użyciu alfabetu fenickiego lub współczesnego hebrajskiego, który oparty jest na alfabecie aramejskim ( jak na powyższym rysunku).

Niedawno znalazłam w Internecie video zatytułowane Biblioteka Imienia Bożego. Obejrzyj i przekonaj się osobiście, jak często używane jest Imię Boże JHWH w różnych publikacjach.

Napisane przez: Rzymianka | 2013/09/28

Obyczaje niebiblijne – Kult zmarłych

Wigilia Wszystkich Świętych (angielskie) Halloween jest jednym z ważniejszych świąt obrządku satanistycznego. Pewna gazeta amerykańska określa, że święto to  „ jest dla świata przestępczego świętem religijnym, podczas którego sataniści składają ofiary a czarownice oddają się modlitwom albo organizują uczty dla umarłych”.  W tej samej gazecie zacytowano wypowiedź waszyngtońskiego wróżbity Bryana Jordana : „Chrześcijanie nie uświadamiają sobie, że obchodzą z nami nasze święto”.

Pisarz J. Garnier w książce pt. „Kult zmarłych” sugeruje, że owo święto może mieć korzenie w pradawnym potopie: „Do mitologii wszystkich starożytnych ludów wplecione są wydarzenia związane z potopem. Znaczenie tego argumentu podkreśla fakt, że ku pamięci tego wydarzenia obchodzą wielkie święto zmarłych nie tylko ludy mniej lub bardziej ze sobą powiązane, lecz także te, które dzieli ocean i całe stulecia. Ponadto wszyscy obchodzą to święto dokładnie albo mniej więcej w tym samym dniu, w którym według sprawozdania Mojżeszowego, rozpoczął się potop. To znaczy „siedemnastego dnia drugiego miesiąca” …

Rodz. 7:11-12 „W sześćsetnym roku życia Noego, w miesiącu drugim, w siedemnastym dniu tego miesiąca, w tymże dniu wytrysnęły wszystkie źródła ogromnej głębiny wodnej i otworzyły się upusty niebios.  I ulewa na ziemi trwała czterdzieści dni i czterdzieści nocy.”

…czyli miesiąca odpowiadającego w przybliżeniu naszemu listopadowi. ( J. Garnier, Londyn 1904, s. 4).” Czytaj dalej…

Napisane przez: Rzymianka | 2013/09/26

Czy Bóg ma imię własne?

Miliony ludzi zna modlitwę „Ojcze nasz”, w której Jezus polecił swoim naśladowcom modlić się o uświęcanie imienia Bożego. Ale czy Bóg ma imię? Wyznawcy wielu religii twierdzą, że brzmi ono „Bóg” albo „Pan” lecz nie są to przecież imiona własne. To tylko tytuły, takie jak „król” czy „prezydent”. Biblia uczy, że Bóg nosi szereg różnych tytułów. Uczy też, że ma On imię własne, które brzmi Jehowa.

W Psalmie 83:18 czytamy: „Ty, który masz na imię Jehowa, ty sam jesteś Najwyższym nad całą ziemią”.

W rzeczywistości w starożytnych manuskryptach biblijnych imię to występowało tysiące razy. Bóg chce żebyśmy znali Jego imię i się nim posługiwali. Przedstawił je nam za pośrednictwem Biblii.

Czytaj więcej  Z czym się wiąże poznanie imienia Bożego?

200px-Crown_of_Italy_svgNie ulega wątpliwości, że ludzie zabiegają o dobry rząd, który byłby w stanie zaspokoić ich wszystkie potrzeby i oczekiwania. Jednak większość władców wykorzystuje swoje wysokie pozycje jedynie do samolubnych celów. Nawet osoby kierujące się szlachetnymi pobudkami nie zdołały zniwelować powszechnych problemów.

Ludzkość dalej żyje w atmosferze politycznego, społecznego i ekologicznego chaosu.

W jednym z czasopism napisano: „Nie położyliśmy kresu biedzie ani nie zaprowadziliśmy na świecie pokoju. Próbowaliśmy wszystkiego, od komunizmu do gospodarki wolnorynkowej, od Ligi Narodów do odstraszania nuklearnego. W obronie pokoju stoczyliśmy zbyt wiele wojen, by wierzyć, że umiemy położyć im kres.”

W ten sposób wyraźnie spełniają się słowa zanotowane w Biblii, a dokładnie w Księdze Kaznodziei 8:9 „Człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie.”

Czy to oznacza, że sytuacja nigdy się nie poprawi?

Czy jest możliwe, aby władzę przejął ktoś odznaczający się samymi dobrymi cechami?

Krótko mówiąc, TAK. W Księdze Daniela 2:44 czytamy:

„A za dni tych królów, Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud, zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo trwać będzie po czasy niezmierzone”.

Mowa tu o Królestwie Bożym, o które miliony osób prosi w modlitwie, zwaną „Ojcze nasz”. Jest to jedyny rząd posiadający niezbędną moc do wyeliminowania przyczyn cierpień.

Właśnie ta kwestia stanowiła najpoważniejszy element nauk głoszonych przez Jezusa Chrystusa, gdy był tutaj na ziemi.

Jezus osobiście wyrzekł takie słowa: „Muszę oznajmiać dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż po to zostałem posłany.” Ew. Łukasza 4:43

Warto zastanowić się:

1. Co jeszcze na temat Królestwa Bożego mówi Biblia?

2. Czym ono dokładnie jest?

3. Czego dokona dla ludzi w przyszłości?

4. Kiedy sprawi, że na ziemi będzie się dziać wola Boża?

Czytaj więcej Koniec cierpień już wkrótce!

Older Posts »

Kategorie